Webbdesigner

 Vad gör en webbdesigner? De flesta har nog en föreställning av att det är en person som skapar webbsidor och det är naturligtvis riktigt, men det ger ingalunda en helhetsbild av yrket. En webbsidas tillkomst och innehåll kräver mycket arbete och strukturering för att den skall bli både informativ och trevlig att besöka. Dessutom finns det ett stort och allmänt utbrett missförstånd som säger att webbdesignern programmerar. Även om antagligen de flesta webbdesigners behärskar programmering till viss del och deras yrke kräver att de har god förståelse för webbprogrammeringens möjligheter och begränsningar, så är programmering inte ett av webbdesignerns stora områden, om han/hon överhuvud taget sysslar med det. Att anta att en webbdesigner är en bra programmerare är ungefär lika fel som att anta att en bibliotekarie är en bra författare.

Webbdesign handlar, precis som yrkestiteln anspelar på, om design, Det vill säga att till färg, form och teknik, skapa och anpassa en webbsida till beställarens intentioner, webbsidans målgrupp och sidans syfte. Ett exempel på en sida som har väldigt bra design sett till sin målgrupp är casinomotfaktura. Deras enkla design gör det lätt för besökaren att läsa mer om hur man spelar casino mot faktura. Föredrar du live casino och speciellt roulette borde du spana in roulettelivecasino.se istället. Det är även lätt att navigera på sidan vilket gör hela vistelsen till en trevlig up

image 1

plevelse. En duktig webbdesigner kännetecknas av ett estetiskt sinne som är anpassat för mediet, det vill säga webben. En god förståelse för hur man skapar användarvänliga webbsidor, samt god kunskap i marknadsföring.