Arbetsmarknad

Image 8

Det ständigt ökade informationsflödet, samt spridning av webb till nya tekniska enheter och plattformar, gör att efterfrågan på webbdesigners är relativt stor och någon märkbar minskning av behovet kan inte ses inom överskådlig framtid, tvärtom pekar det mesta på att behovet kommer att öka.

Som webbdesigner arbetar man antingen som egen företagare eller i team på webb-byrå, IT-konsultföretag, design- eller reklambyrå. Arbetet kan röra utveckling av både sidor för webb och för företags interna nät.

Andra titlar eller ord som ibland används men egentligen avser en webbdesigner, eller delar av den kunskap en utbildad webbdesigner har, är till exempel, “digital grafisk formgivare” “interaktionsdesigner” och “Front End-utvecklare” (konstigt ord).

Arbetsområdet webbdesign utvecklas ständigt och den som är verksam inom området bör hela tiden hålla sig uppdaterad på nya influenser och nya tekniker inom området, såväl som standarder och nya arbetsmetoder.

Lön

Image 9

Medellönen för webbdesigners i Sverige och med fyra  års arbetserfarenhet, ligger straxt under 25 000 kronor per månad (2015), givetvis kan detta variera stort beroende på var i landet man befinner sig och vilken typ av företag det handlar om. Då efterfrågan på webbdesigners förväntas öka och konkurrensen mellan företagen hårdna, kommer troligtvis medellönen för webbdesigners att öka något de närmsta åren.

Image 10

Jag har en bakgrund som webbdesigner och företagare inom webbproduktion. Han har även arbetat som lärare på universitetsnivå och har bland annat hållit kurser i webbprogrammering, interaktiv webbdesign, både som distanskurser och rena universitetskurser. Jag höll även kurser i användbara system (med huvudinriktning mot webbproduktion). Dessa kurser hade som syfte att ge en förståelse för och kunskap om användarcentrerad webbproduktion. 2007 publicerade han tillsammans med en medförfattare en uppmärksammad uppsats om Webbdesign för äldre användare av webben. Sin första webbsida producerade han i mitten av 1990-talet. Sidan var en form av uppslagsverk för termer och uttryck som användes inom dykeriverksamhet och finns inte längre på webben.

Tidigare projekt jag har varit inblandad i och jobbat med är.

Sidan bikersupplyhouse.se där du hittar cyklar och cykeldelar till din hoj. Även tillbehör som hjälmar ringklockor och mycket annat hittar du på biker supply house. De skickar varor över hela Norden.

Tro punkt nu eller tro.nu hjälpte jag att designa. Där kan du läsa mer om livets mening, religion och hitta likasinade som letar efter svar på livets riktigt svår frågor.

Sist men inte minst har jag även jobbat med sidan personlighetsutveckling.org där jag hjälpte dem med sin digitala och grafiska design. Läs mer hur du kan utvecklas som människa och hjälpa andra att utvecklas också,