Hur blir man webbdesigner

Image 7Det finns utbildningar till webbdesigner på flera olika nivåer.

Studieförbund

En del studieförbund anordnar kurser i webbdesign, dessa kurser handlar oftast och till största del om att lära sig skriva html-kod och CSS, eller att använda något programmeringsverktyg, till exempel Dreamweawer eller CooffeCup, eller att skapa webbsidor i ett CMS och ger sällan en komplett kunskap om, eller förståelse för yrkesrollen. Detta är helt enkelt kurser för de som vill bygga webbsidor på amatörnivå.

Yrkeshögskolor

Flera yrkeshögskolor har eftergymnasial utbildning inom webbdesign. Utbildningen är ett- till tvåårig och kombinerar teori med praktiska övningar och arbetsplatspraktik. Kurserna är kostnadsfria, men eleverna får själva betala för studielitteratur, kopiering och liknande. Dessa utbildningar leder ofta till jobb då yrkeshögskolorna ofta har ett nära samarbete med företagarorganisationerna inom branschen och kursinnehållet är anpassat till företagens behov.

Högskolor/Universitet

Flera högskolor och universitet arrangerar utbildningar till webbdesigner. Kurserna är oftast på 180 poäng och ges både som distanskurser och som rent fysiska universitetskurser. Oftast handlar det om fristående kurser som kan och bör kombineras med andra lämpliga kurser för att ge en bredare kompetens. Universitetskurserna är, precis som yrkeshögskolornas kurser kostnadsfria, men studenten får betala för kurslitteratur, kopiering och liknande.