Hur jobbar man med webbdesign

Image 2

Webbdesign består av flera steg innan man till sist kommer fram till slutprodukten, webbsidan som den presenteras på nätet, en väl fungerande webbsida som attraherar besökaren och ger den information som eftersöks på ett lätt tillgängligt sätt.

Första steget är att beställaren talar om vad man vill ha. Därefter sker en djupintervju med beställaren för att få en tydligare bild av vad som önskas, vilket webbsidans budskap skall vara och vilken målgruppen för webbsidan är. Under denna fas försöker man även få fram vilka som är huvudpunkterna i innehållet, A är viktigare än B, som är viktigare än C. D, E och F är inte lika viktiga som A B C, men sinsemellan lika viktiga kan till exempel vara resultatet av en sådan undersökning.

I dag är webbdesign mer komplicerad än vad den var för femton till tjugo år sedan. Dagens webbsidor skall ha ett tilltalande utseende och en användarvänlig utformning, som fungerar både på den förhållandevis lilla skärmen på en smartphone och på en stor 52 tums tv. Oftast innebär det här att sidan kräver, minst två, ofta tre, olika designer, för att anpassas till de olika formaten.

I det här första stadiet ingår även att besluta om sidorna skall vara statiska eller interaktiva. En statisk sida är som webbsidor var från början. De visar bild och text, ger möjlighet att skicka mail till företaget som presenteras på sidan, samt möjlighet att fylla i och sända formulär till företaget. En statisk sida byggs helt upp i klientens, det vill säga besökarens webbläsare. En interaktiv sida har även information liggande på servern, oftast i form av databaser där besökaren kan hämta uppgifter som sedan presenteras i webbläsaren. Ofta är dagens webbplatser en kombination av statiska och interaktiva webbsidor.

När man kommit så här långt är det dags att skapa ett första utkast till webbsidans användargränssnitt och hur man skall interagera med den, en enkel prototyp byggs. Denna skapas av en grafisk formgivare, en art director eller en webbdesigner. I stora projekt kan alla dessa tre gemensamt arbeta med detta steg. Detta första steg kallas Grafisk design eller kreativ fas. Det utförs i rit eller illustrationsprogram, eller ännu hellre som enkla handritade pappersskisser. Detta för att man senare skall presentera sina idéer för en representativ användargrupp och se hur de interagerar med prototypen. Personerna som representerar användargruppen får i uppgift att utföra olika uppgifter på “webbsidan” samt att kommentera sitt handlande, tala om varför de väljer att göra på ett visst sätt. Dels blir de ombedda att kommentera hur de upplever själva designen.

Det finns två skäl till att designen så här långt skall vara enkel. Dels kanske den måste formas om beroende av resultatet av användartestet. Dels har vi människor, som av naturen är snälla och välvilligt inställda, svårare att ställa oss negativa till något som ser ut att vara påkostat och genomarbetat.

En annan viktig uppgift man kan få från användargruppen är om innehållet är rätt. Beställaren har naturligtvis sin idé om vad webbsidan skall ge för information, men stämmer den idén överens med vad användarna vill ha för information? Genom att intervjua användargruppens deltagare kan man få en bättre förståelse för vad som är viktigt att förmedla på webbsidan.

Det kan krävas flera omarbetningar av den grafiska designen och därmed flera användartester innan man slutligen landar i något som man tror kommer att fungera.