Innebörden

En av de, i mitt tycke, bästa formuleringarna om design, skapades, inte av en designer, utan av en ingenjör hos flygplanstillverkaren Lockhead, Irv Culver. Han och hans kollegor bekände sig till en designprincip som brukar benämnas “kiss”, keep it simple, stupid, med den något längre förklaringen, “Ju länge tid man tar på sig för att designa något, desto sämre blir det, eftersom folk uppfinner fler och fler skäl att krångla till det. Och ju mer komplicerad en sak blir, desto dyrare blir det att göra fel, så designen måste analyseras ännu noggrannare, vilket gör att allt tar ännu längre tid, vilket ger alla chansen att lägga till nya krångligheter och hela cykeln startar om igen”. Vilket är helt sant. Trots detta kräver en bra och väl fungerande webbdesign flera steg.

När man anser sig klar med den kreativa fasen är det dags för steg 2, implementeringen, eller om man så vill, utveckling av designen. Det innebär att omvandla skisserna och idéerna till HTML-kod  och formatmallar, CSS. samt eventuella server-side-program, vanligtvis i PHP.

Flera kodspråk och tekniker används. HTML används för textmassan, CSS för sidstrukturen, PHP , men det kan även vara andra programmeringsspråk, för server-side-program och oftast, javascript, för olika funktioner. Implementeringsfasen är med andra ord till stor del programmerarnas område. Dock får de inte helt fria händer, designen måste följas och webbd

 

esignern är oftast med i denna fas för att kolla upp att det blir som tänkt och för att kanske ändra vissa designstrukturer för att kodningen så kräver.

 

World Wide Web Consortium, W3C, som för övrigt leds av webbens grundare, Tim Berners-Lee, har skapat och skapar, standarder för med vilka element webbsidor skall vara uppbyggda och vilka komponenter som är godkända. Tyvärr följs dessa standarder långt ifrån alltid. Dels tolkas ibland standarderna olika av olika webbläsarföretag. Dels leds Utvecklingen av de som skapar webbläsare och standarden kommer först därefter. Sammantaget gör detta att när webbsidorna skall kodas bör programmerarna ta hänsyn till och testa sidorna i de största webbläsarna (Chrome, Firefox, Explorer/Edge, Safari, Opera) för att se att sidorna verkligen visas och fungerar som designen avsett. Tyvärr missar många detta steg, eller föredrar att låta bli att kontrollera. I webbens barndom kunde man ofta se texten, “sidan är optimerad för webbläsaren XX”. Det finns fortfarande i dag,  webbsidor som har liknande meddelande. De har med andra ord satt webbproducentens bekvämlighet före användarens upplevelse av och tillgång till webbsidan. Ett bedrövligt tillvägagångssätt och det är helt obegripligt att beställaren av webbsidan accepterar detta förfarande.

Här kan det också vara på sin  plats med ett litet sidospår, för att klara ut ett allmänt missförstånd. Internet och webb är inte samma sak. För att ge en enkel förståelse kan man jämföra med trafiken. Internet är det vägsystem där webben, bilarna, transporteras. Internet har sina egna standarder, som skapas och publiceras av Internet EngineeringTask Force, IETF.

Hur Internet styrs och regleras är något som egentligen inte är helt synligt för oss som besöker webbsidor, men onekligen berör oss. Hastigheten som vi kan uppnå på webben, svarstiden är ett exempel på denna påverkan, liksom kostnaden för att surfa på nätet.

Tredje steget i en webbplats tillblivande, interaktionsdesignen är tillsammans med första steget, webbdesignerns största arbetsområde, även om arbetsfälten, steg 1, steg 2 och steg 3 till viss del överlappar varandra och arbetet är iterativt. Detta tredje steg, interaktionsdesignen, är viktigt både sett från användarvänlig design och från ett sökmotoroptimeringsperspektiv.

it-bloggar.se