SEO-optimering

Image 6En allt viktigare del av webbdesignerns arbete är seo-optimering som är en del av de marknadsföringskunskaper som tidigare nämnts att det är av vikt att webbdesignern innehar.

SEO, står för “Search Engine Optimization”. För webbdesignern gäller det att förstå hur sökmotorerna arbetar och hur de klassar sidorna efter deras innehåll och relevans inom ett område. I webbens barndom var det enkelt, då räckte det med att i webbsidans “huvud”, den del av webbsidan som inte är synlig för besökaren, på raden för sökord  skriva in de olika sökord som sökmotorn skulle leta bland för att klassificera sidan. Efterhand kom webbdesigners på att om, det till exempel var en sida om bilar, de skrev ordet bil, tio gånger i stället för en klassade sökmotorerna sidan högre, tills någon annan skrev bil femton gånger, då den sidan klassificerades högre. Med tiden utvecklades allt mer komplicerade algoritmer för sökmotorerna och numera jämför de bland annat ord i “söklistan” med webbsidans textinnehåll och rankar ner en webbsida som visar tecken på att den försöker “lura” sökmotorerna genom att till exempel använda ett nyckelord flera gånger, Nyckelord är sådant som sökmotorerna letar efter, men om mer än fem procent av textmassan består av nyckelord, slår sökmotorn till bromsen och klassar ner. Detta är ett typiskt arbetssätt för sökmotorer, nyckelord krävs för att identifiera sidan som intressant. men samtidigt får ett överutnyttjande av nyckelord sökmotorn att överreagera och klassificera ned sidan, Sökmotorerna använder sig av flera andra tekniker och för webbdesignern gäller det att presentera både webbsidans text och sökinformationens text på ett sätt som attraherar sökmotorerna. För bilder och framförallt bildtexter gäller samma sak.

Även antalet länkar från andra sidor till en webbsida är något som sökmotorerna tar hänsyn till vid sin indexering, samt, som en viss kompensation till nya sidor, hur många länkar de har till andra relevanta sidor inom området. En annan del som sökmotorerna tittar på är antalet besökare en webbsida har.

Den rankning som sökmotorerna gör av webbsidor, ligger till grund för hur högt upp på sökresultatet sidan kommer att hamna och det är naturligtvis viktigt att hamna högt på den listan. En sida som hamnar på, låt oss säga fjärde sidan, av resultat som sökmotorn levererar har små chanser att upptäckas av de som inte redan känner till sidans existens Som användare av en söktjänst tar vi för givet att de som placerats högst upp i rankningslistan är mest relevanta och högst upp sätts de som betalat mest och sedan i fallande ordning, till de som inte betalat men som följt SEO-anpassningen bäst.

Det finns även olika metoder för att presentera sidan för sökmotorer, så att webbsidan presenteras för och därmed indexeras av sökmotorerna snabbare. SEO har vuxit sig så stort och anses så viktigt att det utvecklats till en egen genre och det finns numera flera företag som enbart jobbar med webbsidors SEO-anpassning. Men i grunden är det ett av webbdesignerns arbetsområde.