Vad har designen för funktion

Designen kan sägas ha flera syften eller funktioner för en webbplats. Dels skall den vara utformad så att sidan eller sidorna är lättnavigerade och att uppbyggnaden är lätt för besökaren att förstå. Det kräver dels en igenkänningsfaktor, det vill säga att uppbyggnaden följer ett mönster som besökaren är van vid att följa Du ser till exempel sällan en webbsida som har menyerna längst ner på sidan och om du gör det har du kommit till en sida som troligtvis utförts av en webbdesigner som inte förstått vikten av igenkänningsfaktorer.

image 3Dels skall designen ge sidan ett estetiskt tilltalande intryck. Det skall helt enkelt kännas trevligt att besöka en sida. Det finns företag som medvetet designar det motsatta, röriga, förvirrande sidor. Ett exempel var till exempel Ryan Airs webbsidor i början av 2000-talet. Anledningen till att de gjordes förvirrande var att man på sätt försökte få folk förvirrade och på sätt, av misstag köpa mer än de tänkt sig. Nu har Ryan Air tänkt om och har betydligt renare och enklare struktur på sina sidor.

Designen skall också vara ett kännetecken för det företag som presenteras på webbsidan. Färgval, logotyper stil och typsnitt skall i möjligaste mån följa det som företaget använder sig av sedan tidigare och som är en del av dess varumärke. I möjligaste mån, eftersom till exempel typsnitt kan vara sådana som inte går att reproducera i text på en webbsida.